Teatr

Polski Teatr Muzyczny
Tel: 416 259-4637
Salon Muzyki i Poezji
Tel: 416 760-9745