Porady prawne z Polski

Podatek od spadków i darowizn w Polsce

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku w Polsce wiąże się co do zasady z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednakże wielu spadkobierców i obdarowanych może nie płacić go wcale – pod warunkiem, że o to zadbają.

Posted 9 months ago by

Pełnomocnictwo do Polski

Aby dokonać w Polsce czynności prawnych, takich jak sprzedaż lub najem nieruchomości, założenie rachunku bankowego czy innych, nie trzeba być osobiście w kraju. Wygodnym rozwiązaniem jest ustanowienie w Polsce pełnomocnika. Jak to zrobić ?

Posted 10 months ago by

Jak sprzedać nieruchomość w Polsce?

Utrzymanie pozostawionych w kraju nieruchomości wymaga z roku na rok coraz większych nakładów. W związku z tym wiele osób, zamieszkałych za granicą, decyduje się na ich sprzedaż. Jak przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości w Polsce?

Posted 10 months ago by

Roszczenia uboczne przy dziale spadku

Pierwszy etap spadkobrania w Polsce to stwierdzenie, kto dziedziczy i w jakiej części, drugi to dział spadku. Postępowanie o dział spadku to także ostatni dzwonek na dokonanie innych rozliczeń, dotyczących spadku. Rozliczenia między spadkobiercami dotyczyć mogą wzajemnych roszczeń ubocznych z tytułu posiadania i korzystania z nieruchomości spadkowych, pobranych pożytków z najmu lub dzierżawy, poczynionych na 

Posted 10 months ago by

Dział spadku w Polsce

Jeżeli relacje z rodzeństwem, pozostałym w Polsce są dobre, najprostszym sposobem dokonania działu spadku jest zawarcie przez spadkobierców umowy o dział spadku. Umowa o dział spadku, do którego wchodzi nieruchomość, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Posted 11 months ago by

Odpowiedzialność za długi spadkowe w Polsce

Spadkobierca ma do wyboru cztery możliwości: może spadek odrzucić, przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub nie podejmować w tym zakresie żadnych czynności. Odrzucenie spadku skutkuje zwolnieniem z długów spadkowych ale i całkowitym pozbawieniem praw do spadku.

Posted 1 year ago by

Przedawnienie prawa do zachowku

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi pięć lat, a jego upływ liczony jest na dwa sposoby. Kiedy zachowek ulega przedawnieniu?

Posted 1 year ago by

Zachowek

Osoby najbliższe spadkodawcy, pominięte w testamencie lub pozbawione udziału w spadku wskutek poczynionych przez spadkodawcę darowizn, na mocy polskiego prawa mogą ubiegać się o zachowek. Na jaką część spadku mogą liczyć najbliżsi w ramach zachowku?

Posted 1 year ago by

testament_21950_720_540_80

Jak odzyskać spadek w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem, spadek po rodzicach przysługuje dzieciom w równych częściach, chyba że rodzice pozostawili testament. Jak odzyskać swoją część spadku?

Posted 1 year ago by

Zasiedzenie nieruchomości w Polsce

Prawo własności nieruchomości, odziedziczonych lub pozostawionych w kraju, z upływem lat zagrożone jest coraz większym ryzykiem utraty wskutek  zasiedzenia. Zgodnie z polskim prawem zasiedzenie następuje automatycznie, po upływie 20 lub 30 lat od daty objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne przez osobę trzecią. Jak uniknąć zasiedzenia? Do nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie wystarczy nieprzerwane władanie 

Posted 1 year ago by