Mayday

Teatr Centrum przedstawia.

15, 17 III. Polskie Centrum Kultury, 15 III – godz. 19:00, 17 III – godz. 16:00.

Bilety po $35 i $30.

Pula sponsorowanych przez Bejsment biletów (w normalnej sprzedaży po $30) dostępna w Bejsmencie po $22.

Bilety dostępne przez Bejsment – rząd F miesjca od 17-28

Mayday
Location:
Loading Map....